61 27 84 93

Forsikringsopgaver

Vi udfører følgende indenfor forsikringssager:

  • Råd
  • Svamp
  • Fugt
  • Stormskader
  • Brand
  • Hærværk
  • Vandskader

Ring til os på

Send os en mail

Typiske byggeskader på boliger

Tag-reparation har en bred erfaring med forsikrings skader f.eks storm skader og vandskader. Vi har bred erfaring indenfor svampe skader, og samarbejder med landet bedste svampe teknikere. Der findes mange forskellige skader på bygninger.

Genopbygning efter brandskader
Du skal have regninger på arbejdet, for at forsikringen kan udbetale erstatningen. Du kan også have en aftale med forsikringen om, at de betaler regningerne fra håndværkerne.

brandforsikring
Det er ikke et lovkrav, at du har en brandforsikring

Erstatning
Erstatningen kan blive sat ned, hvis dit hus ikke er vedligeholdt

Uisoleret
Hvis det brændte hus var uisoleret, bliver udgifter til isolering af det nye hus ikke regnet med i opgørelsen

Hvad er en brandskade?
En brandskade er i sagens natur en skade i en bygning, som er forårsaget af brand. Men dette kan jo være mange ting. En brandskade kan være begrænset til et enkelt rum, gulvet eller væggen omkring en brændeovn – eller måske en skorsten. Men det kan også være skader i flere rum eller en hel bygning, der er brændt ned til grunden. For så vidt kan det også være begrænset til røgskade.

Dette betyder altså, at brandskade kan handle om gulve, vinduer, døre, vægge, murværk, skorstene og meget andet. Desværre kan det også være et helt hus, der skal bygges op fra grunden.

Hver femte bolig i Danmark har problemer med indeklimaet.
Et menneske afgiver ca 2 liter væske i døgnet. Derudover har vi dagligdagsaktiviteter, som afgiver lige så meget fugt, fx madlavning, bad og tørring af vasketøj. Fugten skal ventileres væk, og det gøres nemmest ved at skabe gennemtræk 3 gange dagligt i hele boligen.

Råd og svamp
Råd og svamp opstår, når træværk og andre organiske byggematerialer bliver udsat for fugt.

Kondens
Kondens på ruderne kan være et fingerpeg om et dårligt indeklima.

Luftfugtighed
Den relative luftfugtighed indendørs varierer meget over året, men den bør ligge på mellem 25 og 65 %.

Hvorfor skal man vælge at få udbedret fugtskader?
Fugt beskadiger organiske byggematerialer, for eksempel træ. Fugtskader kan oveni købet udvikle sig til svamp, som sidenhen kan udvikle sig til råd. Til sidst kan svampebakterier og råd næsten æde sig igennem en bygnings konstruktion. Træ er eksempelvis en stor del af mange bygningers skelet, og derfor kan sådanne skader hurtigt blive enorme og utroligt dyre.

Fugt er altså i mange tilfælde første skridt i en mulig nedbrydning af en bygning. Netop derfor kan det også være utroligt ærgerligt ikke at få konstateret en fugtskade, som trods alt kun forårsager mindre skader.

Hvorfor opstår fugt i bygninger?
På grund af ovenstående er det også godt at vide, hvad der forårsager fugtskader, idet det så er nemmere at konstatere dem og få gjort noget ved dem. Netop denne mulighed er så vigtig, fordi man sandsynligvis kan undgå svamp og råd i sin bygning.

Der kan være mange årsager til fugtskader i huse, men i bund og grund handler det altid om vand. Det, der adskiller baggrundene er, hvor og hvordan vandet trænger ind i bygningen; oppefra, nedefra eller ad en helt anden vej.

Fugt opstå især efter vandskader eller fordi der opstår utætheder i huset. Vandskader og utætheder skaber grobund for fugt. Andre almindelige årsager er, at der siver vand op fra undergrunden. Vand fra undergrunden kan blandt andet sive op via bygningens sokkel eller simpelthen op gennem gulvet, især i kældre. En del boligejere konstaterer dog også, at deres fugtskader kommer efter en periode, hvor de ikke har fået luftet grundigt nok ud. Disse fugtskader ses oftest i kældre, køkkener og på badeværelser, hvor der ganske naturligt er større risiko for fugt.

Har du opdaget svamp i boligen
Der findes mange forskellige Artsbeskrivelser f.eks. Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat, Barksvampe, Gråmuld, Bakterier, Alger, Skimmelsvampe udendørs, Blåsplintsvampe, Husbuk.

Ægte Hussvamp.
Ødelæggelse i danske bygninger er Ægte Hussvamp. Den angriber træ og lever af dette. Det nedbrudte træ er gråbrunt misfarvet og sprækker i store terninger.

Gul Tømmersvamp
Gul Tømmersvamp nedbryder træets cellulose og danner derved brunmuld. Det nedbrudte træ er kraftig rødbrunt og med små til store sprækkeklodser.

Hvid Tømmersvamp
Hvid Tømmersvamp, konstruktioner i og omkring badeværelser og tagtømmer er Hvid Tømmersvamp. Det er betegnelsen for flere arter af poresvampe med hvide frugtlegemer.

Hvorfor skal man vælge Tag-reparation til at udbedre sin brandskade?
Da brandskader kan involvere stort set alle dele af en bygning, vil de arbejdsopgaver, udbedring kan kræve, også være utroligt mangeartede. Men da vi er et tømrerfirma, kan vi faktisk påtage os udbedring af alle typer brandskader.

Drejer det sig om en mindre udbedring af en væg, et gulv eller en mur, påtager vi os det gerne. Er det flere rum eller måske hele huset, det handler om, påtager vi os også gerne hele opgaven. I en sådan situation er noget af det fine ved vores virksomhed, at I kan regne med kun at skulle planlægge med en medarbejder -selvom der er mange involverede.

På samme vis kan I vide jer sikre på, at arbejdet vil blive udført af dygtige og seriøse fagfolk, som altid laver et grundigt stykke arbejde – med respekt for jer og jeres ønsker. Hos Tag-reparation rådgiver og vejleder gerne om, hvorvidt noget behøver at blive skiftet ud – og i så fald hvilke materialer der bedst kan svare sig at vælge. Vi er meget bevidste om, at materialevalg handler om både boligens byggestil, smag, økonomi og mange andre ting. Hos os får man reel, ærlig og fagligt kompetent rådgivning.

Vi er helt bevidste om, at vi ikke er det billigste valg på markedet. Til gengæld kan man, som vores kunde, regne med service og et højt fagligt niveau. Vi og vores underleverandører vil have god tid til kunderne og til at udføre arbejdet. Det betyder også, at vores kunder er sikret, at tingene bliver lavet efter producentens anvisninger og gældende lovgivning.

Hvorfor skal man vælge Tag-reparation til at udbedre sine skader?
Det skal man, fordi vi er et team af dygtige, seriøse og servicemindede fagfolk. Det er vigtigt for os, at vi er i stand til at rådgive og vejlede vores kunder. Vi ønsker nemlig for dem, at de får valgt den helt rigtige løsning. Vores kunder skal have det resultat, de ønsker.

Vores håndværkere er ikke de billigste på markedet, men de er nogen af de dygtigste. Vi er kendt for at levere god service, klar kommunikation og høj faglighed. Når man har valgt os til at udbedre sine skader, kan man være sikker på, at tingene bliver lavet efter krav og gældende lovgivning.

Netop den gode service og det høje faglige niveau er vigtigt for os at levere. Vi tager os god tid til at gøre vores arbejde ordentligt. Og vi tager os god tid til at ansætte dygtige fagpersoner med de samme værdier som os selv.

Red dit hus – tjek det for råd.
Råd og svamp kan nedbryde træværk og andre organiske byggematerialer i huset. Derfor er det vigtigt at opdage det i tide. Det tager ca 3 måneder for en rådskade at udvikle sig, typisk tager det længere tid, og der kan gå op til flere år.

Råd

Råd kan opstå ved regnvand der trænger ind gennem utætheder i tag og facade.
Råd kan komme ved at fugt fra jorden, som stiger op gennem gulv og sokkel.
Råd kan komme ved ikke at lufte nok ud, især ved små badeværelser.

Hvorfor skal man vælge at få udbedret skader forårsaget af råd?
Råd nedbryder organiske materialer i bygninger – blandt andet træværk. Da råd netop decideret nedbryder byggematerialer, er det vigtigt, at man som boligejer opdager og håndterer råd så hurtigt som muligt. Gør man ikke det, er der nemlig risiko for, at skaderne bliver meget store, alvorlige og bekostelige.

Når svamp angriber fx træværket i et hus, så angriber svampen i mange tilfælde hele husets skelet. Træ udgør i rigtig mange tilfælde store dele af skelettet i et hus – eksempelvis er de bærende konstruktioner i et tag lavet af træværk. Dette er bare et eksempel på, hvor hurtigt svamp kan forårsage utroligt store og omkostningsrige skader i en bygning. Netop derfor er svamp uhyre vigtigt at være opmærksom på, at få undersøgt og udbedret hurtigt.

Hvorfor opstår råd i bygninger?
Ligesom svamp, kan råd opstå af forskellige årsager. Men langt de fleste grunde til, at der i en bygning opstår råd, handler om fugt eller vand. Råd er som oftest forårsaget af svamp, som ikke er blevet behandlet i tide, som så udvikler sig til decideret råd.

Vil du gerne være i stand til at konstatere råd i dit hjem eller kontor, er det vigtigt at vide noget om, hvorfor det opstår. Vi giver dig her lidt grundlæggende viden om mulige grunde til at råd opstår.

Nogle af de mest almindelige årsager til råd er utætheder, eksempelvis i selve bygningsværket eller omkring døre og vinduer. Men fugtskader, hvor vand ikke nødvendigvis trænger ind i bygningen, er også en meget almindelig årsag. Vand og fugt kan også trænge op fra undergrunden – eksempelvis via soklen eller gulvet. Men noget så simpelt som dårlig eller manglende udluftning kan faktisk også medvirke til råd. Den manglende udluftning, som årsag til råd, ses især i køkkener og på badeværelser.